Geschiedenis

Oud-Rekem, een heerlijkheid en sedert 1358 een baronie, beschikte over een eigen munt, tolrecht, leger en justitie. De familie d'Aspremont-Lynden heeft het graafschap tot het einde van het Ancien-régime in handen gehouden. In 1795  fungeerde Rekem als hoofdplaats van een kanton, maar daarna was zijn rol als regionaal centrum uitgespeeld en werd het een Maaslandse landbouwgemeente.

In 1778 verliet de grafelijke familie d'Aspremont - Lynden voorgoed het Domein Reckheim. En daarna al begint de geschiedenis van het kasteel als zorg-instelling." Napoleon verplichtte in 1808 alle departementen om een bedelaarsgesticht op te richten. Maesen: "Bedoeling was bedelaars onderdak en werk te geven. Men beschouwde hen als een "pest" en om ze te "verbeteren" maakte men gebruik van arbeid, discipline en godsdienst op één locatie. In Limburg viel de keuze op het kasteel van Rekem...

" Ook na de onafhankelijkheid van België in 1830 bleef het kasteel een bedelaarsgesticht tot het in 1920 een nieuwe bestemming kreeg: "krankzinnigengesticht", of in de volksmond, het gekkengesticht. Her en der op het domein werden een tiental gebouwen opgetrokken, hetzij als verblijfhuis voor de patiënten, hetzij als werkhuis.  Deze instelling bleef op het domein aanwezig totdat zij eind jaren "70" verplaatst werd naar het bosrijk gebied van Rekem. Na jaren van verval was het uiteindelijk N.V. Domein Reckheim die zich over het lot van het kasteel en de andere gebouwen ging ontfermen.  Meerdere initiatieven werden genomen en uitgevoerd in functie van de renovatie en restauratie.  De gebouwen werden opgeknapt en kregen een nieuwe bestemming totdat het totale domein in 2003 verkocht werd (aan NV Residentie Oud-Reckheim of NV ROR) en er een nieuw plan werd ingediend om het compleet om te vormen naar residentiële wooneenheden in een authentieke parkachtige omgeving.  De gebouwen werden individueel gerenoveerd en verkocht en hebben vandaag de dag als bestemming "wonen en werken". 

Lees hier het dossier over Domein Reckheim dat in 2013 in Zuiderlucht verscheen.